Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Voices

Ideal voices we have greatly loved
of those that death has taken , or of those
that are, for us, even as are the dead

At times we hear them talking in our dreams
at times in thought they echo through the brain

And, with the sound of them, awhile recur
sounds from the first poetry of our lives-
like music,on still nights, far off, that wanes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου